Metković Vijesti

28. srpnja izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Metkovića

Gradsko vijeće Grada Metkovića donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Metkovića, KLASA: 013-01/19-01/01, URBROJ: 2148/01-03-19-1 od 14. lipnja 2019. godine.

Za dan provedbe izbora određena je nedjelja, 28. srpnja 2019. godine.

Obavještavaju se građani s prebivalištem na području Grada Metkovića da mogu izvršiti pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača najkasnije do 17. srpnja 2019. godine, do 14,00 sati.

Pregled, dopuna i ispravak podataka upisanih u registar birača može se obaviti u Uredu državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, Službi za opću upravu i društvene djelatnosti, Ispostavi u Metkoviću, Stjepana Radića 3, soba broj 8, od 8,30 do 12,30 sati, tel: 020/681-087.

Na dan provedbe izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Metkovića, za sve vrijeme glasovanja radit će gore navedena unutarnja ustrojstvena jedinica Ureda državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj  županiji radi provjere biračkog prava odnosno izdavanja potvrda za glasovanje biračima koji imaju biračko pravo a nisu upisani u izvatke iz popisa birača dostavljene na biračka mjesta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *