Opuzen Vijesti Županija

Grad Opuzen sudjelovao je na „The 3rd European event of Europe Goes Local“

„The 3rd European event of Europe Goes Local“ je konferencija koja je okupila oko 200 predstavnika sektora mladih, istraživača i drugih stručnjaka iz cijele Europe koji su učili i razmijenjivali primjere dobre prakse lokalnog rada s mladima, umrežavali se i planirali nove aktivnosti te komunicirali s predstavnicima europskih organizacija. Osim toga ideja ove konferencije je predstavljanje i prezentacija Europske povelje o lokalnom radu s mladima koja je nastala u okviru predmetnog projekta.

Predstavnici Hrvatske na konferenciji bili su članovi nacionalne delegacije (Aleksandra Živković, Marko Kovačić, Maja Uršić Staraj, Matej Matić i Aleksandra Lera) te sudionici nacionalnih aktivnosti projekta Europe Goes Local (Tajana Broz, Marija Kapović i Kristijan Orešković).

Neformalni zaključak 3. Europske konferencije projekta „Europe Goes Local – Supporting Youth Work at the Municipal Level“ je da svi zajedno činimo jednu nevjerojatnu mrežu stručnjaka u radu s mladima na lokalnoj razini!

Fotografije, snimke i sažetke s konferencije možete pronaći na: https://www.facebook.com/europegoeslocal/
Više informacija o projektu i detaljni program konferencije https://www.europegoeslocal.eu/event/the-3rd-european-event-of-egl/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *