covid-19-koronavirus-lijecenje
Koronavirus Vijesti

Kombinacija triju antivirusnih lijekova obećavajuća za umjeren oblik Covida

Kombinacija triju antivirusnih lijekova pridonijela je ublažavanju simptoma u bolesnika s blagom do umjerenom infekcijom Covidom-19 i u kratkome vremenu smanjila količinu virusa u njihovu organizmu, rezultati su manjeg istraživanja koje su proveli hongkonški znanstvenici, prenosi HINA.

U studiji je sudjelovalo 127 pacijenata, a znanstvenici su usporedili učinak lijekova uz pomoć kontrolne skupine bolesnika. Jednoj je skupini davana kombinacija triju lijekova: lijeka za liječenje HIV-a, lopinavir-ritonavira, lijeka ribavirina za terapiju hepatitisa i beta interferona kojim se liječi multipla skleroza. Kontrolna skupina pacijenata dobivala je samo lijek za HIV.

Rezultati studije objavljeni u časopisu Lancet pokazali su da je, u odnosu na pacijente iz kontrolne skupine kod kojih se virus više nije mogao otkriti u roku od 7 do 12 dana od početka terapije, u grupi pacijenata koja je dobivala kombinaciju triju lijekova virus ‘nestao’, odnosno nije se mogao detektirati i pet dana ranije.

“Istraživanje ukazuje na to da se ranim liječenjem blagog do umjerenog oblika covida-19 kombinacijom triju antivirusnih lijekova može brzo suzbiti količina virusa u pacijentovu organizmu, da može ublažiti simptome te smanjiti rizik od zaraze zdravstvenih radnika”, rekao je Kwok- Yung Yuen, profesor sa Sveučilišta u Hong Kongu i jedan od sudionika istraživanja.

Pojasnio je kako smatra da je smanjen rizik od zaraze zdravstvenih radnika vjerojatno posljedica učinka kombiniranog lijeka na smanjenje količine virusa koji se može širiti.

U sklopu studije svi su pacijenti dobivali standardnu ​​bolničku njegu u skladu s potrebama. Nekima je bila potrebna dijaliza, drugima respirator, a nekima antibiotici ili kortikosteroidi.

Ohrabrujući rezultati

Kowk-Yung Yuen rezultate smatra “ohrabrujućima”, no ističe da je istraživanje učinka djelovanja trostrukog lijeka potrebno provesti na većem broju pacijenata i na osobama s težim oblikom covida-19.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *