Potpisan ugovor za izgradnju kompostane Metković - NaronaNews
Connect with us

Hi, what are you looking for?

Lokalne vijesti

Potpisan ugovor za izgradnju kompostane Metković

kompostana-metković

Čistoća Metković je potpisala ugovor za izgradnju kompostane Metković, shodno tome objavljujemo priopćenje Tomislava Jakića, direktora gradskog “komunalnog poduzeća”:

Čistoća Metković d.o.o. je  u ožujku 2021. pokrenula pripremu projektne prijave za financiranje izgradnje kompostane Metković, a prijava je podnesena sa danom 11.12.2020. godine.

Prethodno smo pripremili tehničke projekte, ishodili dozvole, uredili imovinsko pravne odnose, te smo bili spremni na prijavu.

Sa ovim projektom prijavili smo se na Poziv na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., pod nazivom projekta Izgradnja kompostane Metković (referentni broj: KK.06.3.1.15.0015).

Kroz posljednja 4 mjeseca finaliziran je proces pregleda projektne prijave, te je odobreno sufinanciranje, a za što je donesena Odluka o financiranju projektnog prijedloga 22. ožujka 2021. godine.

Ukupna vrijednost investicije iznosi 24.425.048,92 kn, odnosno ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose maksimalno 24.262.007,64 HRK sa sljedeći stavkama proračuna:

  • Pripremne aktivnosti – 189.000,00 kn
  • Izvođenje radova i opremanje – 22.089.384,30 kn
  • Nadzor – 883.575,37 kn
  • Upravljanje projektom – 1.152.642,33 kn
  • Promidžba i vidljivost 110.446,92 kn

Temeljem provjere prijave odobreno je trgovačkom društvu ČISTOĆA METKOVIĆ d.o.o., kao prihvatljivom prijavitelju 12.131.003,82 HRK, a stopa sufinanciran ja projekta je 50,00 %.

Ostatak iznosa investicije namjeravamo osigurati prijavom projekta na Javni poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini, vrlo brzo po potpisivanju ugovora o sufinanciranju, a iz čega bi financirali dodatnih 50% preostalog dijela investicije.

Navedenim bi financiranje ovog projekta doveli do zavidnih 75% sufinanciranja ukupno prihvatljivog iznosa, odnosno do 18.196.505,73 HRK.

Preostali iznos od 6.065.501,91 HRK bi sufinancirao Grad Metković ( u većinskom dijelu iz proračunskih sredstava) i sama Čistoća Metković d.o.o.( u manjem dijelu iz vlastitih sredstava)

Projektom se planira izgradnja kompostane sa svom potrebnom infrastrukturom za potrebe

kompostiranja odvojeno prikupljenog biootpada na području Metkovića i šire. Trenutno se biootpad sakupljen na širem području grada Metkovića odlaže na odlagalište otpada „Dubravica“ zajedno sa miješanim komunalnim otpadom.  Izgradnjom kompostane, te uvođenjem sustava odvojenog sakupljanja biootpada, ta bi se praksa napustila, te bi se direktno pozitivno utjecalo na ciljeve zaštite okoliša.

Predviđena lokacija kompostane za grad Metković smještena je na jugozapadnom dijelu Grada

Metkovića, na čestica ukupne površine 18.763 m2 ( predio Vrbovci ) .

Kao najprihvatljiviji način obrade odabran je nereaktorski windrow sustav kompostiranja. Kod ovih sustava organski otpad se slaže u hrpe trapeznog ili polukružnog poprečnog presjeka, te se suši prevrtanjem i prozračivanjem materijala.

Na postrojenju za obradu biootpada obrađivat će se biootpad sakupljen u okviru javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada s područja gradova Metković i Opuzen, te općina Zažablje i Kula Norinska od strane pružatelja javne usluge: poduzeća Čistoća Metković d.o.o. i Čistoća Opuzen d.o.o.

Dodatno će se na kompostanu dovoziti i biootpad od proizvodnje voća i povrća koji će se preuzimati od poslovnih subjekata, a koji su u tu svrhu dostavili i pisma namjere.

Puštanjem kompostane u rad riješiti ćemo i dugogodišnji problem otpadne mandarine koja se trenutno odlaže na neprimjerene načine.

Izgradnjom kompostane kapaciteti za recikliranje otpada na našem području će se povećati za 5.720 tona/godišnje, u odnosu na postojeće stanje.

Ukupna količina odvojeno prikupljenog biootpada koji je pogodan za kompostiranje u prvoj punoj kalendarskoj godini nakon ishođenja uporabne dozvole iznosit će 3.669 tona.

Nastavno na izgradnju kompostane, Grad Metković radi na realizaciji izgradnje sortirnice gdje nam je ciljana vrijednost odvojeno skupljenog otpada 1.889 t/godišnje.

Kombinacija objekata kompostane i sortirnice, nabavka novih vozila, te podjela nabavljenih spremnika za odvajanje, omogućiti će nam visoke postotke odvojeno skupljenog otpada vrlo brzo po puštanje u pogon.

kompostana-metković

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Slične teme

Lifestyle

U hrvatskom jeziku postoji riječ sntntn

Sticky Post

U posljednja 24 sata zabilježeno je 1098 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 5794. Među njima...

Dubrovačko-neretvanska županija

Ukoliko se nastavi, stožer razmatra neretvansko zatvaranje....

Sticky Post

S obzirom da se polako približavamo lokalnim izborima, a predizborne kampanje se lagano pripremaju, pripremili smo anketu koja se tiče kandidature za mjesto Dubrovačko-neretvanskog...

Hrvatska

Analiziramo ima li zatvaranje smisla ?