Vấn đề cơ bản của triết học là gì? Cách giải quyết như thế nào?

Vấn đề cơ bản của triết học là gì? có mấy vấn đề cơ bản của triết học? giải quyết như thế nào?

Vấn đề cơ bản của triết học là gì? có mấy vấn đề cơ bản của triết học? giải quyết như thế nào?

Đối với cử nhân các ngành học, chúng ta đều được tiếp cận với bộ môn triết học trong năm nhất. Đây là bộ môn mang tính hàn lâm và trừu tượng cao, vì vậy có rất nhiều câu hỏi khiến cho chúng ta băn khoăn khi tìm hiểu. Trong bài viết này, cùng Công Decor tìm hiểu và trả lời cho câu hỏi “Vấn đề cơ bản của triết học là gì? có mấy vấn đề cơ bản của triết học? giải quyết như thế nào?” để hiểu rõ hơn về bản chất của triết học nhé!

Vấn đề cơ bản của triết học là gì?

Trong nhiều ngành và lĩnh vực nói chung, luôn tồn tại những vấn đề cần giải quyết, những vấn đề đó có thể liên quan đến nhau để phản ánh đặc điểm, tính chất xung quanh đối tượng nào đó. Và những vấn đề có tính chất cốt lõi, mang giá trị nền tảng đầu tiên để chúng ta có thể hiểu và tiếp cận vấn đề đang xảy ra, đó được gọi là vấn đề cơ bản của triết học.
Theo nghiên cứu của Ăng ghen, ông đã chỉ ra đối tượng trở thành vấn đề cơ bản này như sau:
Vấn đề cơ bản lớn của mọi triết học, đặc biệt là của triết học hiện đại, là vấn đề quan hệ giữa tư duy và tồn tại”.

Nói một cách ngắn gọn và tường minh, vấn đề luôn xoay quanh vật và ý thức trong mối quan hệ tác động qua lại lẫn nhau.
Trích từ giáo trình kinh tế chính trị Mác, Lênin, khái niệm vấn đề cơ bản của triết học được đưa ra như sau:

Vấn đề cơ bản của triết học là những vấn đề xung quanh mối quan hệ giữa tư duy và tồn tại, giữa vật chất và ý thức. Qua đó, thấy được khía cạnh cần nghiên cứu. Các tồn tại đều mang đến tác động nhất định với tính chất cơ bản này. Giải thích cho tất cả các hiện tượng vận động, hình thành và phát triển xung quanh con người. Vấn đề cơ bản của triết học có hai mặt. Với các nghiên cứu thực hiện làm rõ. Mỗi mặt phải trả lời cho một câu hỏi lớn.

Mặt thứ nhất: Giữa ý thức và vật chất trong tính chất tác động qua lại. Vật chất và ý thức, cái nào có trước, cái nào có sau? Gắn với các tác động và thể hiện như thế nào? Các chứng minh cho thấy đối với thời điểm xuất hiện và tồn tại. Cái nào quyết định cái nào? Mang đến các tác động một chiều hay tác động qua lại. Đều phải được nghiên cứu để mang đến cái nhìn chính xác. Bởi vì hoạt động được thực hiện là các nghiên cứu khoa học.
Mặt thứ hai: Con người có khả năng nhận thức được thế giới hay không? Trong tính chất vận động và phát triển, các biến đổi có được dự đoán không? Dựa trên các cơ sở nào trong nghiên cứu, phân tích. Từ đó cũng có thể làm chủ được thế giới. Với sự tác động và điều khiển. Mang đến lợi ích đối với tiếp cận, thực hiện nhu cầu của con người. Tất cả nghiên cứu phải thực hiện trong tư duy của con người. Và tác động vào vật chất tồn tại.

Giải quyết vấn đề cơ bản của triết học

Theo các nhà nghiên cứu, giải quyết vấn đề cơ bản của triết học không chỉ nằm ở việc xác định nền tảng và nguyên nhân để giải quyết vấn đề ở khía cạnh triết học. Mà chúng ta còn cần xác lập lập trường, thế giới quan để thực hiện lập luận và nghiên cứu chứng minh cho lập luận đưa ra. Qua đó cách giải quyết mới mang tính khách quan, đa chiều, thuyết phục nhất.

Hai vấn đề vừa được nêu ra ở trên được coi là vấn đề cơ bản của triết học vì:

Việc giải quyết được nó sẽ quyết định được cơ sở, tiền đề trong nghiên cứu. Tức là thông qua giải quyết các câu hỏi, vấn đề tồn đọng này, các vấn đề khác của triết học cũng được giải quyết, tháo gỡ.
Hai vấn đề này phản ánh chân thực nhất thế giới với cách tiếp cận vật chất và ý thức.

Vấn đề cơ bản của triết học là gì? Cách giải quyết như thế nào?
Vấn đề cơ bản của triết học là gì? Cách giải quyết như thế nào?

Cách giải quyết như thế nào?

Mặt thứ nhất – Bản thế luận

Trả lời cho câu hỏi giữa ý thức và vật chất, cái nào có trước, cái nào có sau? Và cái nào quyết định cái nào?

Giải quyết mặt thứ nhất vấn đề cơ bản của triết học là cơ sở phân định các trường phái triết học. Với hai đối tượng là vật chất và ý thức, nằm trong mối quan hệ vận động, phát triển của thế giới, có 3 cách giải quyết như sau:

Một là vật chất có trước, ý thức có sau, vật chất quyết định ý thức.
Hai là ý thức có trước, vật chất có sau, ý thức quyết định vật chất.
Ba là. vật chất và ý thức tồn tại độc lập với nhau.
Theo đó:

Cách giải quyết thứ nhất và thứ hai có sự đối lập về mặt nội dung. Từ đó hình thành trường phái duy vật (theo cách giải quyết thứ nhất) và trường phái duy tâm (theo cách giải quyết thứ hai). Cách giải quyết thứ ba thuộc triết học nhị nguyên, tức sự tồn tại của hai nguyên thể, có tính độc lập, không phụ thuộc hay tác động lẫn nhau.

Mặt thứ hai- Nhận thức luận

Con người có khả năng nhận thức được thế giới hay không?

Đa số các nhà triết học đều cho rằng con người có khả năng nhận thức được thế giới. Chứng minh được đưa ra theo cách trường phái khác nhau:

Theo chủ nghĩa duy vật, do vật chất có trước và tác động lên ý thức, nên nhận thức đó là sự phản ánh thế giới vật chất vào bộ óc của con người. Tất cả thực hiện trong quy trình vận động và phát triển của thế giới vật chất. Từ đó con người có khả năng tiếp cận thế giới bên ngoài.
Theo chủ nghĩa duy tâm, nhận thức là sự tự nhận thức của tinh thần, tư duy, với các tác động trong nhu cầu con người, con người sẽ thâu tóm, phản ánh và nhận thức được thế giới bên ngoài thông qua ý thức của mình.
Theo các cách giải quyết khác nhau, gắn với những giả thuyết khác nhau, đa phần đều đưa đến kết luận chung rằng con người có khả năng nhận thức được thế giới.

Trên đây là toàn bộ bài viết của Công Decor về vấn đề cơ bản của triết học và cách giải quyết. Cảm ơn bạn đọc đã theo dõi đến cuối bài viết!
Nguồn: https://congdecor.vn/ban-can-biet/van-de-co-ban-cua-triet-hoc.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *